You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Obchodní podmínky

I.Použití Obchodních podmínek (Úvodní ustanovení)


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.partyfenix.cz. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.partyfenix.cz je Olga Štefková, se sídlem Dětřichov u Moravské Třebové 79, IČ 07898495, zapsaná Městským úřadem Moravská Třebová. Prodávající není plátcem DPH. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č.634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.), vše ve znění aktuálním ke dni aplikace Obchodních podmínek na konkrétní obchodní případ. V případech, kdy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřena písemně ujednání, která jejich vztahy upravují odchylně od těchto podmínek, mají taková zvláštní ujednání před těmito obchodními podmínkami přednost.

 

S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

 

Prodávající je oprávněn Obchodní podmínky aktualizovat, práva a povinnosti vzniklé v době účinnosti předchozích podmínek tím však nejsou dotčena.

 

II.Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. Prodávající.
 

Prodávající – dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu produkty nebo poskytuje svoje služby.
 

Kupující – spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, které nakupuje produkty nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito produkty nebo službami.


 

III.
Vznik kupní smlouvy

Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu www.partyfenix.cz odeslaná popř. prostřednictvím telefonu nebo emailu učiněná objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.
 

Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst.1 občanského zákoníku prostřednictvím emailu na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.
 

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupní smlouva je po uzavření archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro její vyřízení. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.


 

IV.
Kupní cena zboží

Kupní cenou se rozumí cena označená jako Cena s DPH. V případě, že se DPH do uzavření kupní smlouvy popř .do odeslání zboží změní, je kupující s přihlédnutím k druhu platby zvolené kupujícím povinen uhradit nedoplatek kupní ceny popř. prodávající neprodleně zašle kupujícímu emailem zprávu s výzvou o sdělení, kam je možné uhradit kupujícímu přeplatek kupní ceny. Spolu se zbožím obdrží kupující daňový doklad. Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.
 

Prodávající může poskytovat následující slevy:

slevy mimořádné, které budou prodávajícím vyhlášeny
 

K ceně zboží je kupující povinen uhradit také náklady spojené s dodáním zboží a to poštovné, případně balné nebo jiné přepravné ve výši uvedené na objednávkovém formuláři. Tyto náklady se pokládají za součást ceny.


 

V.
Platba za zboží

Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem úhrady ceny zboží. Okamžikem úhrady se rozumí při platbě v hotovosti (přímý nákup, dobírka) převzetí příslušné částky prodávajícím nebo zmocněnou osobou, při převodu na účet den připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho celkovou cenu. S celkovou částkou k zaplacení je kupující srozuměn při odesílání objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny v důsledku překlepů či špatně převedených cen z jeho databáze. Pro tento případ musí neprodleně kontaktovat kupujícího, který má právo na okamžité odstoupení od smlouvy.


 

VI.
Způsoby platby

Dobírka – peníze za zboží platí kupující až při převzetí zboží přepravci (kurýrovi) a to buď v hotovosti nebo platební kartou

 

Bankovní převod – po obdržení objednávky ( návrhu na uzavření kupní smlouvy) vystaví a zašle prostřednictvím emailu prodávající kupujícímu zálohovou fakturu, ve které bude uvedena výše kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží zaplatí kupující na účet prodávajícího před odesláním zboží, v opačném případě nebude zboží odesláno popř. předáno. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu.

 

Hotově (osobní odběr) – zboží zaplatí kupující v hotovosti nebo kartou při převzetí zboží v prodejně prodávajícího a to po informaci emailem nebo telefonicky od prodávajícího, že je zboží připraveno k převzetí.


 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Bankovním převodem - (platba předem - kupující) - spotřebitel může za zboží zaplatit převodním příkazem zadaným u své banky na základě platebních údajů, které obdrží emailem v potvrzení své objednávky.


 

VII.
Způsoby dodání zboží

1) Osobní převzetí na prodejně

Cena: zdarma
 

Objednané zboží si může převzít osobně v prodejně Půjčovna Fénix, T.G.Masaryka 109/2 v Moravské Třebové, 571 01. Objednané zboží si můžete vyzvednout v od pondělí do pátku dle otevírací doby prodejny. V jiných časech pouze po telefonické domluvě. O svátcích a ve dnech volna je prodejna uzavřena. Kupující bude telefonicky nebo emailem informován o zboží připraveném k odběru. Kupující zaplatí při převzetí v hotovosti nebo platební kartou.

 

2) Zásilkovna

Cena: platba předem na účet 69 Kč a při platbě dobírkou +39 Kč
 

Doprava zboží na území České republiky.

Zásilky jsou většinou předány do přepravy druhý den po uhrazení částky.

Při zásilce nad 2.500 Kč zdarma.

 

3) Česká pošta

Cena:

Balík na poštu při platbě předem na účet 109 KČ, při platbě dobírkou +49 Kč

Balík do ruky při platbě předem na účet 129 Kč, při platbě dobírkou +49 Kč

Při zásilce nad 2.500 Kč zdarma.


 

VIII.
Vady dodávky

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

 

Shodou s kupní smlouvou podle prvního odstavce se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Pokud je na zboží vyznačeno datum minimální trvanlivosti, popřípadě použitelnosti, je kupující povinen respektovat tuto dobu spotřeby.


 

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s jeho potvrzenou objednávkou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to podle požadavku kupujícího buď dodáním správného množství, výměnou věci nebo připouští-li to povaha věci, její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců od převzetí zboží.

 

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na této adrese: Olga Štefková – Půjčovna Fénix, Dětřichov u Moravské Třebové 79, Moravská Třebová, 571 01.


 

IX.
Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží) ; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

 

Pokud se rozhodně kupující využít tuto možnost, je povinen zaslat zboží zpět prodávajícímu včetně kopie daňového dokladu a průvodního dopisu, ve kterém bude uvedeno, že odstupuje od uzavřené kupní smlouvy.

 

Vrácené zboží musí být nepoškozené, nepoužité a kompletní. V případě, že vrácené zboží bude neúplné,

 

 

poškozené či viditelně opotřebené, má prodávající právo vůči kupujícímu na náhradu škody. Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude převzato. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, musí spotřebitel zaslat zpět nebo je předat na adrese Olga Štefková – Půjčovna Fénix, Dětřichov u Moravské Třebové 79, Moravská Třebová, 571 01, přičemž spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, budou mu peníze (zaplacená kupní cena) vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. Peníze budou kupujícímu zaslány na účet, který uvede v průvodním dopisu, případně na žádost spotřebitele poštovní poukázkou nebo v hotovosti na kontaktní adrese Olga Štefková – Půjčovna Fénix, Dětřichov u Moravské Třebové 79, Moravská Třebová, 571 01. Místo průvodního dopisu lze též vyplnit tento formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a poslat spolu se zbožím.

Spotřebitel však nemůže odstoupit shora uvedeným způsobem od smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázková výroba), jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo opotřebení, jakož i na dodávku audio a video nahrávek, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.

V případě kupujícího, který není spotřebitelem, není možné od smlouvy odstoupit.


X.
Reklamace
Kupující je povinen zkontrolovat dodané zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději následující den po jeho převzetí. Případné vady dodávky týkající se množství, druhu objednaného zboží, správnosti vystavené faktury, či zjevných vad zboží je povinen neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí zboží reklamovat u prodávajícího.
Lhůty pro vyřizování reklamace


Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
Místo a způsob uplatnění reklamace


Zákazník může uplatnit reklamaci na adrese Olga Štefková – Půjčovna Féix, nám.T.G.Masaryka 109/2, Moravská Třebová, 571 01. Zákazník uplatňuje reklamaci osobně, telefonicky, emailem nebo poštou. Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník nejlépe nákupním/prodejním dokladem.


Reklamované zboží je nutné doručit na adresu prodávajícího, spolu s kopií nákupního/prodejního dokladu a s dopisem obsahujícím stručný popis vady, nedohodne-li se kupující s pověřeným pracovníkem prodávajícího jinak. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

Adresa prodávajícího pro uplatnění reklamace je:


Olga Štefková – Půjčovna Féix, nám.T.G.Masaryka 109/2, Moravská Třebová, 571 01. Telefonní kontakt +420 774 205 111, e-mailová adresa obchod@partyfenix.cz
O přijetí reklamovaného zboží bude spotřebitel informován telefonicky či e-mailem (nedojde-li k osobní reklamaci zboží).
O způsobu vyřízení reklamace rozhodne prodávající.
Prodávající je povinen informovat zákazníka o způsobu řešení reklamace, jakož i o provedení případné výměny či opravy a o době jejího trvání.
Pokud zákazník uplatní některá z práv vyplývajících z odpovědnosti za vady zboží, např. právo na výměnu zboží, odstranění vady, slevu apod., nemůže volbu uplatněného práva měnit, nedohodne-li se s pověřeným pracovníkem písemně jinak.Vrácení peněz


Peníze (zaplacená kupní cena) budou kupujícímu vráceny ve lhůtě do 30 dnů od doručení reklamace prodávajícímu. V případě vrácení zboží budou peníze zaslány kupujícímu na účet uvedený v průvodním dopisu k reklamaci. Na žádost kupujícího budou peníze vráceny poštovní poukázkou nebo v hotovosti na kontaktní adrese Olga Štefková – Půjčovna Féix, nám.T.G.Masaryka 109/2, Moravská Třebová, 571 01.


XI.
Ochrana osobních dat
Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží. Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání e- mailem. Své údaje může kupující měnit na internetových stránkách www.partyfenix.cz po přihlášení ke své registraci.
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.Veškerá práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy neupravená těmito obchodními podmínkami (či jinými podmínkami či řády prodávajícího) se řídí příslušnými zákonnými ustanoveními.Tyto Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího nabývají účinnosti 01. dubna 2021.